chceme uspořádat největší konferenci

otevřených dílen na světě

fab2024.


pojďte do toho s námi!


nevíte, co to je otevřená dílna? Kdo to je maker? a co je to maker movement?

maker

Maker [mejkr] je inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec. Každý, který se nespokojuje s dostupnými věcmi, vytváří si nové, ale zároveň si je nenechává pro sebe – sdílí je s ostatními. Je to zkrátka kutil 21. století. Společnost Deloitte definuje makera jako „člověka, který získává svoji identitu a nachází smysl v tvoření“.

Makerství je o zvídavosti, tvoření a inovacích. Nedefinuje se konkrétními činnostmi, přispívá ke zdravému sebevědomí, vzdělání, tvořivosti a k ekonomickému rozvoji.

Makeři se nespokojují s dostupnými věcmi, a tak tvoří sami. DIY kultura se promítá do vzniku otevřených dílen a tzv. hackerspace.

otevřená dílna

Otevřená dílna je místo pro všechny lidi bez rozdílu, kteří chtějí tvořit, rozvíjet svoji kreativitu, sdílet nápady, vyrábět, inspirovat se a vzdělávat se. Takové dílně se říká také FabLab (zkratka angl. Fabrication Laboratory) a jde v ní o propojení tradičních postupů a nástrojů s moderními výrobními technologiemi mezi které patří například 3D tiskárny, 3D skenery, laserové řezačky, řezací plotry, CNC stroje, IoT, programovatelné vyšívací stroje a mnohé další.

maker movement

Makerství není jen o strojích a dílnách, ale také o lidech. Kolem FabLabů se buduje silná komunita jedinců se stejným zájmem spojující makery po celém světě. Maker Movement je celosvětový fenomén který zahrnuje velké množství různých skupin lidí, od high-tech robotických týmů a geeků, přes důmyslné řemeslníky a excelentní vědce až po garážové kutily. Kolem komunity se každou chvíli rodí ambiciózní projekty, které vidí do budoucnosti, postupně mění způsob lidského myšlení, vzdělávání a spojují společnost. Komunita makerů se každoročně schází na výstavách pro makery, které se nazývají Maker Faire.

Mapa fablabŮ

Interaktivní verze k dispozici zde.

FUNGUJE TO I U NÁS?

Ano! V České republice funguje několik otevřených dílen a čím dál živější je u nás i komunita makerů.

Naší vizí je rozvíjet tvořivost ve všech lidech bez ohledu na jejich věk nebo povolání pomocí otevřených dílen a tvořivých festivalů Maker Faire.

CO TO JE FAB2024?

KONFERENCE FABx

Na konferenci FABx se každý rok setkají členové FabLabů z celého světa, aby sdíleli, diskutovali, spolupracovali a rozvíjeli komunity s nejrůznějším lokálním i globálním zaměřením s tématem digitální výroby, inovací a technologií. Jedná se nejprestižnější a největší akci svého druhu na světě, které se každý rok zúčastní 1 000+ klíčových hráčů Maker Movementu ze všech kontinentů a má informační dosah až pro milion lidí.

Letos měl proběhnout již 16. ročník konference v kanadském Montrealu, který se však kvůli pandemické situaci o rok odložil a nahradila jej celosvětová online konference. Konferenci FABx v Evropě zatím pořádali pouze Amsterdam, Barcelona, Toulouse/Paříž, my ji chceme v roce 2024 přivést k nám do Brna a Prahy.

Konference se pořádá pod záštitou FabFoundation, organizace jejímž zakladatelem je „otec FabLabů“ Neil Gershenfeld působící na americké vysoké škole MIT, který před 19 lety založil první FabLab.


FAB2024 brno A praha

KDY: Přelom července a srpna 2024, 7 dní

KDE: Brno, Praha

KDO: 1 500+ klíčových hráčů Maker Movementu z celého světa, veřejnost

ORGANIZÁTOŘI: FabLab Brno, MakeMore

S ČÍM POTŘEBUJEME POMOCT?

Přihláška

 • Jsme ve fázi přípravy kandidatury, kterou budeme prezentovat na přelomu července a srpna 2020 na celosvětové online konferenci.
 • Abychom byli úspěšní, tak potřebujeme přesvědčit mezinárodní FAB komunitu, že jsme schopní uspořádat konferenci ve vysoké kvalitě.
 • K tomu potřebujeme podporu formou support letteru (vzor) a financování od firem a veřejné sféry.

CO NABÍZÍME NA OPLÁTKU?

 • Podpořit značku České republiky na úrovni technologicky a inovačně vyspělých zemí.
 • Zvýšit atraktivitu regionu a propagovat jej v zahraničí.
 • Spolupodílet se na popularizaci témat digitální výroby, inovací, otevřených dílen.
 • Být součástí přihlášky, videa a prezentace – 1 000+ klíčových hráčů Maker Movement z celého světa, MIT, FabFoundation.
 • Podílet se na zásadním rozvoji Maker Movementu v ČR – po celou dobu 4 let před uspořádáním konference a po ní.
 • Být součástí podpůrných akcí FABx – preeventy před FAB2024 po celé Evropě, 1 významný event ročně s mezinárodní účastí.
 • Být součástí samotné FABx – nejprestižnější a největší akce svého druhu na světě, 1 500+ účastníků, široká veřejnost, informační dosah milion lidí.
 • Možnost navázat spolupráci s nejlepší univerzitou na světě MIT (dle QS Global World Ranking 2019).

JDeTE DO TOHO S NÁMI?

Kontaktujte nás přes tento e-mail, prosím. Co nejdřív se vám ozveme a společně se domluvíme na spolupráci.

kdo jsme?


ORGANIZAČNÍ TÝM

Tomáš Mejzlík, FabLab Brno a JIC

Jan Dvořáček, FabLab Brno a JIC

Daniel Jirotka, Make More

Vojtěch Kolařík, Make More

EXTERNÍ TÝM

Ondřej Kašpárek, PrusaLab & Prusa Research

Jiří Zemánek, Maker Faire Prague, ČVUT, aktuálně na MIT

Nicolas Lassabe, organizátor FAB konference ve Francii v roce 2018

Marc Lamberts, manažer jednoho z největších evropských FabLabů

FabLab Brno otevřel své brány v roce 2017 a stal se tak prvním FabLabem v ČR. Od začátku se těšil velkému zájmu veřejnosti, během prvního roku v něm okusilo moderní výrobní technologie na 1000 makerů. Neutuchající poptávka škol po exkurzích a školeních dovedla tým FabLabu k nápadu na mobilní FabLab Experience. Od JMK, Brna a soukromých firem získal nápad podporu, a tak mohla mobilní dílna v únoru 2019 zahájit putování Jižní Moravou. Na cestách rozvíjí tvořivost v mladých – naší budoucí generaci. Ročně projde vzdělávacím programem FabLabu Experience na 10 000 studentů ZŠ a SŠ. Misí FabLabu je dostávat technologie digitální výroby ke všem bez rozdílu, zajišťovat vzdělání s tím související a podporovat komunitní zapojovaní jednotlivých makerů.


MAKE MORE je iniciativa jejímž cílem je systematicky podporovat maker hnutí v České republice. Organizujeme u nás Maker Faire, festivalu kutilů a inovátorů, který letos v pěti českých městech navštívilo přes 22 000 lidí. Ověřili jsme si u toho, že kutilský spirit a energie tvořit a vymýšlet je nám, Čechům, stále vlastní. Chceme podporovat podnikavé kreativce, nadšence a vynálezce, vybudovat infrastrukturu otevřených dílen, rozvíjet projekty podporující technické vzdělávání a popularizovat tvoření. Jsou nám blízké jak moderní technologie, tak i řemesla. Chceme vytvořit platformu, která bude propojovat makery, sdílet jim příležitosti a výzvy a bude inspirovat širokou veřejnost k tomu, aby sama začala tvořit.

KDO NÁS již PODPORUJE